Som milisman och kollektivbonde i Spanien

Av Nils Lätt.

Utgiven av Syndikalistiska ungdomsförbundet 1938 32 s.

Inledningstext: Denna broschyr vill på intet sätt göra anspråk på att vara en uttömmande skildring av händelserna i Spanien. Den är endast en redogörelse över en internationalists upplevelser där nere som miliciano i Columna Durruti och som campesino i ett aragonskt kollektiv.

Innehåll: Det spanska dramat, Varför jag reste till Spanien, Ankomsten till Spanien, Vid aragonska fronten, Avion! Avion!, Attack, På sjukhuset, Provokation!, På kollektivet.

Framsidan ska scannas om.

Lätt 1938.pdf 1,26 MB