Havets arbetare

Av Nisse Lätt.

Utgiven av Syndikalistiska sjömansföreningens förlag 1945 23 s.

Innehåll: Klasskamp - eller samförstånd?, Sjöfolket och syndikalismen.

Framsidan ska scannas om.

Lätt 1945.pdf 764,40 kB