Eröfringen af brödet

Av Petr Kropotkin, förord av Elisée Reclus.

Utgiven av Björck & Börjesson 1908 284 s.

Innehåll: Våra Rikedomar, Välstånd åt alla, Den anarkistiska kommunismen, Expropriationen, Livsmedlen, Bostaden, Kläderna, Mått och steg, Behovet av lyx, Det angenäma arbetet, Den fria överenskommelsen, Invändningar, Det kollektivistiska lönearbetet, Konsumtion och produktion, Arbetets fördelning, Industriernas decentralisation, Jordbruket.

Omslaget saknas.