Den modärna staten

Den modärna staten

Av Petr Kropotkin.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1918 127 s.

Innehåll: Det moderna samhällets grundprincip, Statens slavar, Skatter som medel att öka statens makt, Skatterna som ett medel till att göra de rikare rikare, Monopolen, Monopolen i det nittonde århundradet, Monopolen i det konstitutionella England - I Tyskland - Tidens kungar, Kriget, Industriell rivalitet, Penningfurstarna, Kriget och industrin, Industriella kriser orsakade av krigsförberedelser, Statens egentliga karaktär, Kan staten tjäna till arbetarnas frigörelse?, Den moderna, konstitutionella staten, Är det förnuftigt att stärka den nuvarande statens makt?, Slutledningar.