Anarkism och modern vetenskap

Anarkism och modern vetenskap Kropotkin, Petr (författare) 139 s.

Av Petr Kropotkin.

Utgiven av Non plus ultra 1982 139 s.

Innehåll: Förord, Anarkismens ursprung, Den intellektuella rörelsen i 18:de århundradet, Reaktionen i början på 19:de seklet, Comtés positiva filosofi, Uppvaknandet under åren 1856-1862, Spencers syntetiska filosofi, Lagens roll i samhället, Anarkismens ställning till den moderna vetenskapen, Det anarkistiska idealet och de föregående revolutionerna, Anarkismen: Principer, De anarkistiska ideérna hos de gamle; i medeltiden, Proudhon, Stirner, Anarkismen: De socialistiska idéerna i internationalen, Auktoritära och mutuellistiska kommunister, Saint-Simonismen, Fourierismen, Kommunens påverkan - Bakunin, Anarkismen: Det anarkistiska begreppet sådant det nu framträder, Förnekandet av staten, Den individualistiska riktningen, Några slutsatser om anarkismen, Aktionsmedel, Slutord.