Arbetaroppositionen

Arbetaroppositionen Kollontaj, Aleksandra (författare) 70 s.

Av Alexandra Kollontaj.

Utgiven av Federativs förlag 1978.

Innehåll: Inledning av Ingemar E. Nilsson, Arbetaroppositionens rötter, Individuell eller kollektiv förvaltning?, Arbetaroppositionens utveckling, Krisens orsaker, Specialisternas ökande inflytande, Staten och partiet, "Massorna är inte blinda", De som dragit fördel av revolutionen, "Våra bekymmer är inte deras ...", Oppositionens mål, Fackföreningarnas roll och problem, Vilka skall bygga upp den kommunistiska ekonomin?, Nya produktionsförhållanden och den materialistiska historieuppfattningen, Vilka skall förvalta produktionen?, Trotskijs ståndpunkt Lenins, Sinovjevs och Bukharins ståndpunkter, Begränsandet av den skapande förmågan, Teknik och organisation, Oppositionens program, Byråkratin och massornas självständiga aktivitet, Initiativ ... och apatins orsaker, Byråkratins väsen, Mot byråkratin inom partiet, Diskutera problemen öppet!, Oppositionens historiska nödvändighet, Anmärkningar, Kronologi.