Slavarna vakna

Slavarna vakna : Ett avsnitt ur fackföreningsrörelsens historiska utveckling Jonsson, Fritz (författare) 63 s.

Ett avsnitt ur fackföreningsrörelsens historiska utveckling.

Av Fritz Jonsson.

Utgivet av Federativs förlag 1922 63 s.

Innehåll: Kapitalismens uppkomst, De första fackföreningarna i England, Chartismen - Trades-unionismen, Reformismens framträdande - De nationella yrkesförbunden - Juntan, Brytningarna mellan det politiska och ekonomiska inslaget - Åren 1868-1890, "General Federation of Trade Unions", Den stora franska revolutionen och arbetarna, De franska självhjälpsföreningarna, Motståndsorganisationerna (Julirevolutionen - Vävareupproret i Lyon), Februarirevolutionen 1848 - Nationalverkstäderna, Tiden från 1848 till 1871, Från Pariskommunen och fram till 1884, Från 1884 till innevarande tid.