Rätten till arbete och utkomst

Rätten till arbete och utkomst Johansson, Gunnar (författare) 19 s.

Av Gunnar Johansson.

Utgiven av SAC 1948 19 s.

Innehåll: Rätten till arbete och utkomst, Föreningsrättslagens bakgrund, Vart syftar lagen?, Lagens bokstav och LOs önskemål, Hur har lagen tillämpats, Arbetsdomstolen får bakläxa, Sorg inom LO, glädje inom SAC, Jesuiterna "finner" kryphål, Ny rättspraxis i tillämpning, Är det brottsligt att följa lagen?, Arbetsdomstolen delas i två läger, SAC påkallar ingripande från riksdagens Justitieombudsman, Vem är ansvarig, Nytt övergrepp återställer rätten, Arbetsdomstolen desavuerar sig själv, Ansvaringar utan ansvar, Sammanfattning, Nuvarande rättspraxis, Slutord.

Johansson 1948.pdf 639,02 kB