Socialiseringen

Socialiseringen Jensen, Albert (författare) 247 s.

Av Albert Jensen.

Utgiven av SACs förlag 1920 247 s.

Innehåll: Förord, Kaos, Den gamla arbetarrörelsen, Världsrevolutionen, Förmyndarsocialismen, Den politiska kuppen och diktaturen, Den politiska demokratins diktatur, Självförvaltningssocialismen, Revolutionen måste organiseras, Den fackliga lönepolitiken och profitregleringen, Socialisering av monopolistiska företag, Producent och konsument, Det engelska byggnadsgillet, Revolutionens Vendée, Inlösning eller konfiskation, Produktionsrådet, Den tekniska arbetsledningen, Vinstdelning, Det industriella samarbetet, Faran för centralisation, Kommunism, Federalism, Kapitalismens och arbetets världshushållning, Statsdrift och byråkrati, Staten är djävulen, Statens utsvältning, Rättsskipningen, Decentralisation och fritt initiativ, Omdaningen också ett moraliskt problem, Förskjutningen i den sociala maktbalansen, Den våldsamma omvälvningen, Enighet, Slutord.