Krig och militarism som kapitalistiska affärer

Krig och militarism som kapitalistiska affärer Jensen, Albert (författare) 39 s.

Av Albert Jensen.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1914 39 s.

Innehåll: Kriget är en kapitalistisk affär, Den tyska krigskapitalismen, Den franska krigskapitalismen, Den engelska krigskapitalismen, Korrumperingen av politikerna och politiken, Korrumpering av intendentur och generalstab, Nödvändiggörandet av nya anslag genom skapandet av nya och ständigt dyrbarare mordredskap, Man köper pressen och förfalskar folkopinionen, Slutanmärkningar.