I frihetens och fredens tjänst del 03

Av Albert Jensen utgiven av Federativs förlag 1949.

 • Det spanska kriget: Folkresningen, Den katalanska revolutionen, Syndikalism i praktik, Spansk kollektivisering
 • Noninterventionen: Vapenblockad, Vi anklagar
 • Moskva i Spanien: Provokatörer, Tankstjuvar, Noskeperiod i Spanien, Provokatörer avlägsnas, Moskvaintriger, Negrinska statskuppsförsöket, Internationella brigaden, Araquistain vittnar, Sovjets förräderi
 • Finska vinterkriget: Nytt land under kriget, Ryssland kastar masken, Vad vill Ryssland?, Finlands självständighet, Front mot bolsjevikerna
 • Finlands nya krig: Finland på Hitlers sida, Oförsynta anspråk, Finsk demokrati, Fritt att sluta fred?, Förpropaganda för nazismen, Regeringen anklagas, Regeringssystemet, Det parlamentariska bedrägeriet, Vad finska processen lär
 • Socialdemokrati: Det går framåt, För nazismen, Kapitalismens förvaltare, Faran för friheten, "Skördetiden", Planekonomi och arbetarnas frihet, Staten kan icke befria
 • Socialdemokratin segrar: Labour nationaliserar, Reaktion på marsch, Statligt tvångsarbete, Kolgruvorna, Arbetarkrav
 • Socialdemokratisk fackföreningsrörelse: Facklig demokrati, En fråga till regeringen, Domstolsskyddad lagkränkning, Hur är det med demokratin i Sverige?
 • En lärorik strejk: Stoppa strejken!, Arbetarna protesterar, "Extrema gruppintressen", Under regeringens press, I riksdagen, Ledarna dikterar, De räddade miljonerna
 • Olja och kooperation
 • Befriade
 • Tryckfrihet