I frihetens och fredens tjänst del 02

Av Albert Jensen utgiven av Federativs förlag 1949.

  • Statstotalism: Om nya staten, Fullmaktslag, Statspolis
  • Stat och krig: Kriget föres av staten, Mänsklighetens olycka, Förliten icke på regeringar!, Det statliga rånmördandet, Statskreaturet
  • Stat och "anarki": "Total anarki", "Ordning", Hur skulle det gå..., Leve regeringssystemet!
  • Stat och människa: Stat och samvete, Jehovas vittnen, Döda männinskan i människan, Dödsstraffet, Lustmördande, "Lämna oss i fred!", Plikt att trotsa staten, Staten och individen
  • Stat och dirigering: Strejkrätten, Livegenskap, Människovärdet, Det statliga sittfläsket sväller
  • Stat och demokrati: Demokrati och diktatur, Riksdagen representerar inte folket, Vår demokrati, "Makt att genomföra slaveri", Ofriheten på marsch
  • Bolsjevismen: Genom slaveri till frihet, Moskvaprocessen, En process utan ära, "Proletariatets diktatur", Jagoda, Ryssland är icke socialistiskt, Det blod som förenar oss..., Enhetspartiet, Socialismens förfalskare, Sovjetiserat slavarbete, "Bolsjevism är icke socialism"
  • Tysk nazism: Mordet på Rudolf Claus, Fem års naziregim, Österrike, Rasförädling, Barbarien, Herrefolket i norden, Nazistisk kultur, De politiska stortjuvarna
  • Krig: Varför krig?, Freden måste erövras, Krigets och härskandets förbannelse, En biskop om krig och fred, Kriget och människan, Frid på Jorden...