Från klasskampens Frankrike

Den stora järnvägstrejken 1910-1911. 

Av Albert Jensen.

Utgiven av Axel Holmströms förlag 1911 142 s.

Innehåll: Till Paris, Strejkens utbrott, Vid Nordbanan, Arbetarnas Nationalsyndikat, Arbetsköparna, Anslutningen till strejken, Politikernas inblandning, Briand och strejken, Pressen, Återgången, ”Gréve perlée”, Slutanmärkningar.

Omslaget saknas.