En anonym nidskrift får ett ärligt och öppet svar

En anonym nidskrift får ett ärligt och öppet svar

Av Albert Jensen.

Utgiven av Göteborgs LS 1916 18 s.

Innehåll: Syndikalisterna deras gärningar i Danmark.