Bolsjevism - syndikalism

Bolsjevism - syndikalism Jensen, Albert (författare) 143 s.

Av Albert Jensen.

Utgiven av Federativs förlag 1922 143 s.

Innehåll: Del ett, Den internationella revolutionen, Det väpnade våldet, De bästa människorna, Fåtalsvälde, Centralism, ”Cellerna”, Partiets herravälde över fackföreningarna, Partidiktaturen, Diktaturens innebörd, Sammanfattning.

Del två, Maktbesittandets reaktion och korruption, Friheten, Sovjeten, Valtryck, Fabrikskommittéerna, Fackföreningarna, Arbetets militarisering, Kooperation, Arbetarnas nödläge, Bristen på arbetskraft, Byråkrati, Bönderna, Förfallet inom industri och transport, Koncessionerna, Tillbaka till kapitalismen, Problemet, Staten, Genom slaveri till frihet, Individen, Solidaritet eller disciplin, Destruktiv eller konstruktiv, Inget jobb för politikerna, Teori och praktik, Diktaturen mot syndikalismen, ”En smula naiv” Slutord.