Arbetarklassen inför kriget

Arbetarklassen inför kriget Jensen, Albert (författare) 31 s.

Av Albert Jensen.

Utgiven av Federativs förlag 1942 31 s.

Innehåll: Kriget mot demokratin började i Spanien, Den nazistiska aggressionen, Hitler börjar krig mot Ryssland, Tyskland kan inte vinna kriget, Ränteslaveri genom kriget, Militarismen är folkfienden, Är kriget imperialistiskt?, Kriget befrämjar statstotalism, Statens växande makt antidemokratisk, Ödesdigra konsekvenser för arbetarrörelsen, Rätten att söka undgå kriget, Icke spela över segern i fascisternas händer, Kriget dödar icke fascismen, Motstånd mot invasionen, Så  långt men icke längre, Efter kriget?, Militarismens bekämpande.

Jensen 1942.pdf 1,03 MB