Vilka äro "splittringsmännen"?

Vilka äro "splittringsmännen"? : Eller syndikalismens ställning till parlamentarismen med särskild hänsyn till svenska och norska förhållanden Orkan, Harry (författare) (pseud. för Holme, Rudolv) 40 s.

Eller syndikalismens ställning till parlamentarismen med särskild hänsyn till svenska och norska förhållanden.

Av Harry Orkan (pseud. för Rudolv Holme).

Utgiven av Syndikalistens förlag 1918 40 s.

Innehåll: Inledning, Kunna partistriderna göras synonyma med klasskampen?, Vilka äro splittringsmännen?, Kan den kamporganisation, som är kollektivt ansluten till ett politiskt parti, bli ett verkligt uttryck för någondera av klasserna?, Är icke "borgfreden" en given följd av, att de ekonomiska kamporganisationerna förvandlats till ett medel för socialdemokratiska partiet?, Är det genom parlamentet, eller genom sina kamporganisationer arbetarna skola tillkämpa sig sina politiska rättigheter?, Är den organisation som absorberats av ett politiskt parti värdig en socialistisk arbetares medlemskap?, Är Norska Fagoppositionens ställning till parlamentarismen syndikalistisk?, Är syndikalismen i sin ställning till parlamentarismen antiparlamentarisk?, Slutkonklusion.

Orkan 1918.pdf 2,20 MB