Vi måste förkorta arbetstiden eller duka under

Vi måste förkorta arbetstiden eller duka under Holme, Rudolv (författare) Lindström, Knut (förord) 47 s.

Av Rudolv Holme, förord av Knut Lindström.

Utgiven av Syndikalistens förlag 1916 47 s. [Upplaga 10 000]

Innehåll: Förord, Inledning, "Arbetet är källan till all rikedom", Arbetarnas levnadsstandard, Kontrollen över industri och produktion, Den industriella utvecklingen, Arbetslösheten, Arbetslöshetens orsaker, Driftkoncentrationen, Den stegrade arbetsintensiteten, Kampen mot arbetslösheten, Arbetstid och arbetslön, Ned med övertidsprocenten! Bort med övertidsarbetet!, Den långa arbetstidens inverkan på arbetarnas fysiska, moraliska och intellektuella liv, Arbetstidsfrågans historia, Direkt eller indirekt aktion, Sammanfattning.