Syndikalismen

Syndikalismen : dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar Holmö, Rudolf (författare) 119 s.

Dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar.

Av Rudolf Holmö.

Utgiven av Våra idéer 1954 119 s.

Innehåll: Förord, Den svenska syndikalismens grand lod man, Syndikalismens uppkomst: Bakgrunden, Försyndikalismen, "Syndikalismens fader", Syndikalismens förste teoretiker, Syndikalismens idéinnehåll: Ändamålet, Grunderna för syndikalismens idéinnehåll, Striden för rätten, Syndikalismens förhållande till övriga samhällsåskådningar: Fördelningsproblemet, Äganderätten, Styrelseproblemet, Några av syndikalismens oavvisliga förutsättningar: Syndikalismens partipolitiska oavhängighet, Den direkta aktionen och antimilitarismen, Genom träning och studier till färdighet, Sammanfattning.

Holme 1954.pdf 5,06 MB