Registret i praktiken

Registret i praktiken  Holme, Rudolv (författare) 3. uppl. 24 s.

Av Rudolv Holme.

Utgiven av Federativs förlag 1932 tredje upplagan 24 s.

Innehåll: Registrets uppgift, Registerstatistiken, Kampen genom registret, Arbetsförmedling genom registret, Samarbetet mellan olika centra inom produktionen, varuutbytet och den kulturella verksamheten, Registerkampen, Registerkampen mot trakasserier och svartprickning, Registerkampen och lockouten, Registret under arbetslöshetsperioder, Registerkampen under högkonjunkturer, Arbetsförmedlingen, Bilaga, Förslag till registrets genomförande i Stockholm med förstäder.