Förbrytelsen

Förbrytelsen eller generalstrejkens fiender, och hennes nåd justitia, om generalstrejken Holme, Rud. (författare) 62 s.

Eller generalstrejkens fiender, och hennes nåd justitia, om generalstrejken.

Av Rud. Holme.

Utgiven av Syndikalistens förlag 1918 62 s.

Innehåll: Förord, Katastrofen, Krig eller revolution, Generalstrejken, Klassrättvisa, Justitie-lotteriet, Vad jag sagt och icke sagt, Vad jag borde sagt, men icke hade anledning att säga, Generalstrejkens fiender om generalstrejken, Varför reste ej arbetarna generalstrejk mot kriget?, "En rättfärdig och varaktig fred".