Skogsfolkets livsfrågor

Skogsfolkets livsfrågor Hjelm, Paul (författare) 19 s.

Skogsarbetarna måste möta den nya tiden genom organiserad samverkan i LS och SAC med produktionens övertagande som riktpunkt. Smid länkarna fasta för denna uppgift - men gör det redan i dag.

Av Paul Hjelm.

Utgiven av SAC 1950 19 s.

Innehåll: Skogstillgång och avverkning, Arbetskraft, Arbetsförhållanden, Löne- och organisationsförhållanden, Åtgärder som vidtagits för att stimulera skogsarbetet, Skogsarbetet i framtiden, Den sociala sidan av vår organisation.