Syndikalismen i praktiken

Syndikalismen i praktiken : en bearbetning efter Maxime Leroy's stora standard-värk "La coutume ouvrière. Syndicats, bourses du travail, fédérations professionnelles. Doctrines et institutions" Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) 103 s.

Av G Henriksson-Holmberg.

Utgiven av Syndikalistens förlag 1919 100 s.

Innehåll: Förord, Inledning, Den syndikalistiskt organiserade arbetarklassens inbördes förpliktelser, Solidaritetsbudet, Stadgarnas efterlevnad, Efterlevnad av kongressbeslut, Plikten att bevista sammanträdena, Höga och låga kontingenter - fordrade stridskassor, Lönetariff och arbetsavtal, Förpliktelsen att icke arbeta pr styck och utom verkstaden eller fabriken, Skyldighet att uppträda värdigt, Förpliktelsen att "syndikalisera" yrket rörande uppgörelser, Organiserades förhållande till oorganiserade, Politisk neutralitet, Åtta-timmarsdagen, Nymalthusianismen, Medlemskap i ett annat lands arbetarorganisationer, Val- och röstsätt.
Kampmedlen, diskuterade i tal och skrift, vid kongresser och i pressen, Direkt aktion - ett kollektivbegrepp, Strejk och generalstrejk, Bojkott, Blockad, Sabotage - engelska Go canny, Labell.