Syndikalismen : dess väsen, teori och taktik

Syndikalismen : dess väsen, teori och taktik med jämväl fäst avseende på svenska förhållanden  Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) 255 s.

Med jämväl fäst avseende på svenska förhållanden.

Av Gustaf Henriksson Holmberg.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1910 255 s.

Innehåll: Till Sverges socialistiska ungdom! l:a avdelningen: Den syndikalistiska rörelsen. 1. Syndikalismens väsen. 2. Närmaste anledningen till den revolutionära syndikalismens uppkomst. 3. Den tyska socialdemokratins förfall. 4. Den syndikalistiska rörelsen en ren proletärrörelse. 5. Syndikalismens ställning till socialdemokratin. 6. Syndikalismens ställning till anarkismen. 7. Syndikalismens franska ursprung och några av dess män. 8. Borgar-ekonomiska medgivanden åt och socialdemokratisk avvoghet mot syndikalismen. — Noter, litteraturhänvisningar och biografiska uppgifter. — I texten förekommande främmande namns uttal.

2:a avdelningen: Den syndikalistiska teorin. A. Syndikalismens ställning till politiken och de politiska institutionerna. 1. Syndikalismens ställning till stat och samhälle. 2. Syndikalismens antipatriotism. 3. Syndikalismens antimilitarism. 4. Socialismens försumpning. 5. Millerandism, även kallad ministerialism. 6. Syndikalismens antidemokratism. 7. Syndikalismens antiparlamentarism. 8. Partidemokratism B. Syndikalismens ekonomiska teori. 1. Syndikalismens ekonomiska princip. 2. Den franska och engelsk-tyska (trade-uniomstiska) fackföreningsneutraliteten; deras olika karaktär. 3. Syndikalismens ställning till arbetar-kooperationen. — Noter, litteraturhänvisningar och biografiska uppgifter. — I texten förekommande främmande namns uttal.

3:e avdelningen: Den syndikalistiska metoden. 1. Den direkta aktionen. 2. Socialidealism. 3. Syndikalismens kampmetoder. 4. Franska syndikalismens ställning till lagstiftningen. 5. Arbetarklassens egna institutioner. 6. Drag ur den franska syndikalismens organisation. 7. Sveriges fackföreningsorganisation och storsträjk 1909. 8. När den sociala revolutionen är att vänta. 9. Syndikalismens (geografiska) utbredning.  10. Rekapitulation. —Litteraturhänvisningar. —  I  texten förekommande främmande namns uttal. Rättelser.