Makt och rätt : en sociologisk skiss

Makt och rätt : en sociologisk skiss Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) 47 s.

Av Gustaf Henriksson Holmberg.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1917 47 s.

Innehåll: En översikt angående våld, list, makt, rätt, Militarismen - det förkroppsligade våldet, Staten - den förkroppsligade makten, Maktfilosofin, De olika lärorna om rätten, Den teologiska rätten, Den filosofiska eller spekulativa rätten, Historisk eller faktisk rätt (Den historiska rätten), Efterskrift.

Makt 1917.pdf 1,98 MB