De två världarna arbetarklassen och syndikalismen

De två världarna arbetarklassen och syndikalismen : deras egen sak och deras eget värk Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) 127, [1] s.

Deras egen sak och deras egen värk.

Av Gustaf H:son Holmberg.

Utgiven av det Ungsocialistiska partiets förlag 1918 127 s.

Innehåll: Förord, Syndikalismen i litteratur och press sedan 1910 samt dess historiska bakgrund, 1. Litteraturen, 2. Pressen, 3. Syndikalismens källor eller historiska bakgrund, Syndikalismens geografiska utbredning och några av dess egenarter i olika land, Frankrike, Italien, Spanien-Schweiz, Holland, England, Amerika, Tyskland, Skandinavien (Sverige, Norge, Danmark), Syndikalismens ledande idéer, I vad mån syndikalismen kan kallas en teori, Mål, Decentralisation-federalism, Praktisk verksamhet (klassens enhet), Jämlikhet, dess erkännande och tillämpning, Proletärrätten eller den syndikalistiska rätten, Från demokrati till federalism, Syndikalismens kamppolitik, Parlamentarism, Kampmedlen, Syndikatet och den lokala samorganisationen som framtidsperspektiv och samhällsbildare, Kommunen som samhällsbildare, Ekonomisk federalism, Arbetarklassens övertagande av produktionen.