Välj syndikalismen [1972]

Välj syndikalismen : hör upp! Här kan Ni få svar på frågor beträffande den syndikalistiska rörelsen och dess idéer!  Henriksson, J. A. (författare) 12 s.

Hör upp! Här kan Ni få svar på frågor beträffande den syndikalistiska rörelsen och dess idéer!

Av J. A. Henriksson.

Utgiven av SAC 1972 12 s.