Välj syndikalismen! [1950]

Svar på frågor beträffande den syndikalistiska rörelsen och dess idéer.

Av J. A. Henriksson.

Utgiven av SAC 1950 12 s.

Framsidan ska scannas om.