Federalismen - i en socialistisk ekonomi

Federalismen - i en socialistisk ekonomi Hedin, Bengt (författare) 22 s.

Av Bengt Hedin.

Utgiven av Stockholms lokala samorganisation 1969 22 s.

Ur inledningen: Bengt Hedins Federalismen i en socialistisk ekonomi författades i mitten av trettiotalet och publicerades av Federativs förlag 1939. Den utgör en syndikalistisk skiss över den praktiska organiseringen av det ekonomiska livet i ett socialistiskt samhälle.

Innehåll: Förord, Ett system i dödskamp, Syndikalismens utgångsläge, "Socialistisk kapitalbildning", Samverkan utan tvång?

Hedin 1969.pdf 1,25 MB