Det anarkistiska manifestet

Det anarkistiska manifestet Ramus, Pierre (författare) (pseud. för Grossmann, Rudolf) 2 uppl. 24 s.

Av Pierre Ramus (pseud. för Rudolf Grossmann).

Utgiven av bokförlaget Brand 1929 24 s.

Även utgiven 1910, 1918 och 1982.

Sidorna 22-24 är ett utdrag ur Sveriges ungsocialistiska förbunds program.

Ramus 1929.pdf 1,10 MB