Socialismen och John Finkelman

Socialismen och John Finkelman Floodh, Elis C:son (författare) 48 s.

Av Elis C:son Flodh.

Utgiven av Federativs förlag 1930 48 s.

Innehåll: Förord, Varför bör en socialist vara nykter?, Alkohol och tankearbete höra ej tillsammans, Alkoholbruket medför moraliskt förfall, John Finkelmans nio punkter: Minskad arbetsförmåga, ökad olycksfallsfrekvens, ökad sjuklighet, ökad invaliditetsfrekvens, minskad livslängd, ökad brottslighet, skadegörelse å egendom, sänkt levnadsstandard och försämring av kommande släkten, Alkoholism, privatkapitalism och socialisering.