Jag var fånge i Ryssland

Av Ivan Faludi.

Utgiven i Stockholm av författaren 1942 32 s.

Innehåll: Återblick, Den stora förbrödringen, Jag försvarar kuren, Sjukhuset, En tjuv med mänskliga komplex, Ingen vill vara jude, Tråkigt, Förstår du ordet "broder"?, Kulsprutor på hustaket, En gammal söt prinsessa, Mörka andar, En 1:sta maj, Kamrat Sokolov läser texten för mig, Bönderna tar sitt.

Omslaget ska scannas om.

Faludi 1942.pdf 1,50 MB