Industriell självstyrelse

Av G. D. H. Cole.

Utgiven av Tidens förlag 1921 262 s.

Innehåll:

  1. Förord
  2. Gilletankens uppkomst
  3. Om fackföreningsrörelsens omorganisation
  4. Lönesystemets avskaffande
  5. Om statens väsen
  6. Statslig äganderätt och statskontroll
  7. Friheten i Gillet
  8. De nationella gillena och konsumenterna

Omslaget saknas.

Cole 1921.pdf 7,33 MB