Rekordartad reformistisk skurkaktighet

SSFF i Sälen sänder förtals- och skvallerkommitté till arbetsledningen i Gustafs : Fabrikation av falskt brev för att söka dölja lumpna och vanhedrande förföljelsemetoder.

Av Gustaf Ceder.

Särtryck ur Arbetaren utgivet av SAC 1936 1 s.