Fyra års folkslaktning : Världskrig - världsrevolution

Fyra års folkslaktning : Världskrig - världsrevolution Casparsson, Ragnar (författare) 16 s.

Av Ragnar Casparsson

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1918 16 s.

Innehåll: Den väpnade freden, Krigets gissel, Krig och kapitalism, Världskrig - världsrevolution.