Staten mot Sacco och Vanzetti

Staten mot Sacco och Vanzetti / Georg Branting. Ett proletärt livs historia / Bartolomeo Vanzetti ; med förord av Upton Sinclair 70 s.

Utgiven av Federativs förlag 1977 70 s.

Förord av Sven Lagerström.

Huvuddata i Sacco-Vanzettiaffären.

Staten mot Sacco och Vanzetti av Georg Branting.

Ett proletärt livs historia av Bartolomeo Vanzetti med förord av Upton Sinclair.