SAC 1910-1960 : jubileumsskrift

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift Bergkvist, Karl (författare)Arvidsson, Evert (författare) 367 s.

Av Karl Bergkvist och Evert Arvidsson.

Utgiven av Federativs förlag 1960 367 s.

I denna jubileumsskrift skildras den svenska syndikalistiska organisationens, SACs halvsekellånga verksamhet i frihetens och framstegets tjänst.

Arbetsgivarföreningen stod som segrare på slagfältet i 1909 års storstrejk. Nu 1910 var den i färd med att förfölja och trakassera en arbetarklass, som blivit slagen under LOs ledning och desillusionerad befann sig på flykt. Det var i denna hårda tid som trotsiga ynglingar fyllda av tro på en ny stridstaktik skred till verket och bildade Sveriges Arbetares Centralorganisation, instrumentet för hård kamp och revolution.

Det blev ett ramaskri i pressen och omedelbara strider mot ett maktlystet arbetsgivarvälde. Redan efter tre år hade arbetsgivareföreningen gjort sådana erfarenheter, att den tillgrep svältpiskan: alla syndikalister skulle utestängas från arbete. Följden blev ökad framgångstakt för SAC.

Det var genombrottsåren och pionjärinsatserna, den hårda tid då åtalen och fängelsestraffen haglade över dem som kämpade mot kapitalets diktatur, mot militären som stod till dess förfogande och mot ett benhårt klerikalt mörkmannavälde.

Med åren har levnadsstandarden stigit, motsättningarna minskat och de sociala problemen förskjutits. Men den syndikalistiska rörelsen, vars idégrund i det moderna samhället tilldrar sig ökad uppmärksamhet, har alltjämt viktiga uppgifter att fylla. I denna jubileumsskrift skildrar Karl Bergkvist och Evert Arvidsson initierat och sakligt det gångna halvseklets syndikalistiska verksamhet. Ingen socialt intresserad bör undvara detta sammanfattande historiska dokument.

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 01

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 02

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 03

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 04

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 05

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 06

SAC 1910-1960 : jubileumsskrift del 07