Ungsocialismen : historik

Ungsocialismen : historik Bergegren, Hinke (författare) 112 s.

Av Hinke Bergegren.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1917 112 s.

Innehåll: Företal, Skapelsehistorien, I målbrottet, De glada slyngelåren, Det sjuder och jäser, Våld eller ej?, In i socialismens led!, Brands första period, Rösträtt och storstrejk, Kongressfebern, Norrköping 1899, Södertälje 1900, Göteborg 1901, De hårda stridernas och förföljelsens skede, som varar den dag som är, Demonstrationer och storstrejk, I splittringens tecken, Värnpliktsvägrare, Klubbarbetet i smått och stort, Med lagens arm, Brand blir veckotidning, Sveriges ungsocialistiska parti, Ungdomslandet.