Offer för könsmoralen

Offer för könsmoralen : några anteckningar  Bergegren, Hinke (författare) Nils Adamsson, 31 s.

Några anteckningar  

Av Hinke Bergegren.

Utgiven av Nils Adamsson 1912 31 s.

Innehåll: Hunger och kärlek, Prostitutionen, Reglementeringens grymhet, Nöden – prostitutionens källa, Gat-ofriden, De prostituerade i fängelse, Slutord.