Den stora striden i skogarna vintern 1922-23

Den stora striden i skogarna vintern 1922-23 Becker, Gustaf (författare) 16 s.

Av Gustaf Becker.

Utgiven av Trävaruindustridepartement 1923 16 s. [upplaga 20 000]

Beskrivning: Becker var skogsarbetare, medlem i SSFF, suppleant i dess förbundsstyrelse och förhandlingsombud för Härjedalens skogsarbetare. Han deltog i stridens förlopp och dess avveckling och kan betraktas som sakkunnig. I sin slutplädering framhåller Becker, att nya stridsmedel är nödvändiga, den öppna stridens vinster är för dyrköpta, han rekommenderar istället registret som kampmedel.

Innehåll: Skogsarbetarna kan ej jämställas med industriarbetarna, Samarbete inleds mellan SSFF och SAC, Regeringen ingriper i konflikten, Intrigspelet och förräderiet framträder öppet, Läget i konflikten ingav de bästa förhoppningar, Förslaget till "uppgörelse" tillstyrkes av förbundsstyrelsen och antages, Nya stridsmedel äro nödvändiga.