Industriell demokrati : ett debattinlägg

Industriell demokrati : ett debattinlägg Arvidsson, Evert (författare) 95 s.

Av Evert Arvidsson.

Utgiven av Federativs förlag 1955 95 s.

Innehåll: Vad är industriell demokrati?, Det första försöket, Skrankorna som faller, Sikten blir friare, Den sociala huvudströmningen, Förutsättningarna växer, I nöden prövas vännen, Den "amerikanska" tendensen, En annan självständighet, Fritidsarbetet en frihetlig faktor, Samverkan är oundkomlig, Svensk arbetarrörelse "amerikaniseras", Det genomorganiserade samhället, Statstvångets väg, Den friare utvecklingslinjen, Lönestoppets brister, Det frihetligare alternativet, Storföretagens nyckelposition, Det västtyska exemplet, Hur lagen kom till, Medbestämmanderättslagens innebörd, Medbestämmanderätten i kol- och stål, Något om erfarenheterna, Det ekonomiska fåtalsväldet består, En försummad uppgift, LOs ställning, En latent trängtan, Olika vägar till industriell demokrati, Arbetarna i bolagsstyrelsen, Skilda företagsformer, Producentkooperationen, Sambruksföreningar, Stöd åt industriella "sambruksföreningar", Invändningar mot industriell demokrati, Syndikalismens roll, Erfarenheter av förstatligande, En kuriös expertuppfattning, Ett aktuellt handlingsprogram,