Arbetarnas socialistiska organisationsproblem

Arbetarnas socialistiska organisationsproblem

Av Evert Arvidsson.

Utgiven av SAC andra omarbetade upplagan 1946 31 s.

Innehåll: LO har accepterat ledarprincipen, Medlemmarnas bestämmanderätt upphävd, Diktatur och demokrati, Tron på ledarna, Ledarna i majoritet på LOs kongresser, Enhetsapostlar, Förhandlingsrätt, Arbetslöshetskassorna, Får jag tillhöra LS?, Vad kampen gäller.