Alternativ gruvdrift

Alternativ gruvdrift Arvidsson, Evert (författare) Snismarck, Olle (illustratör) 49 s.

Av Evert Arvidsson.

Utgiven av Federativs förlag 1978 49 s.

Innehåll: Inledning, Syndikalisterna inom gruvindustrin, Lönefondsförslag 1947, "Sparlön och konsumtionslön", Då vinsterna fanns, Inför vägvalet, "Gruvorna till folket", Arbetarförvaltning, Rösten ur inferno, SAC om LKAB, Gruv avböjde, Inför regeringen, SAC argumenterar, Arbetarförvaltning skisseras, För frihetens värn, Grundläget, Ingen strejk, Gnistan från Svappavaara, Miljöfrågan som exempel, En parentes, Varför vild strejk?, Förmyndarskap, "Vanställa och baktala", Klyftan mellan parterna, Solidaritet på kollisionskurs, Miljardklubbens löntagare, Folkföretaget LKAB, LKAB = Låt Kenning allt bestämma, En personlig bekännelse, Staten mot staten, Strejkens resultat, Förlamad demokrati, Norrbotten kontra Sverige, Gruvhanteringens framtid, Kapitalismen på fallrepet?, Socialistisk kultur, Socialismens styrka, Vilken socialism?, Dags för omprövning?, De litterära nödropen, Statstrons sekel, Törnrosa vaknar?

Gruvdrift.pdf 2,43 MB