Syndikalismen

Syndikalismen : Teori, mål, historia, taktik och organisationsformer Andersson, John (författare) 205 s.

Dess teori - mål - historia - taktik och organisationsformer.

Av John Andersson.

Utgiven av Federativs förlag 1936 205 s.

Innehåll

Principer och mål: Syndikalismens principiella inställning, Direkt aktion i stället för parlamentarisk verksamhet, Kampen för socialismen, Syndikalismens mål.

Historia: Syndikalismens uppkomst, Syndikalismens internationella utbredning, Internationalerna.

Taktik och organisationsformer: Strejk, Sabotage, obstruktion, label och register, Organisationsformerna, Centralism och decentralism.

01 Principer och mål

03 Taktik och organisationsformer