Solidaritet eller förräderi

Kampskrift mot "Väg- och vattens" förrädiska politik 

[Av John Andersson]

Utgiven av SAC 1930 32 s.

Innehåll: Solidaritet eller förräderi? Avdelning nr 156 i Bålsta bildad av strejkbrytare under pågående strid, Den segslitna vägkonflikten inom norra Småland, "Väg- och Vatten" bildar avdelning bland strejkbrytarna i Oland, Brytandet av striden i Arboga, "Väg- och Vatten" tillsammans med polisen bryta striden vid Nyköpingsvägen, "Väg- och Vattens" historieskrivning om Högsjökonflikten, Krossa förräderiet. Hävda solidariteten.