Rebell i klassamhälle och välfärdsstat : en syndikalists minnen

Rebell i klassamhälle och välfärdsstat : en syndikalists minnen Andersson, John (författare) 215 s.

Av John Andersson förord av G A Kronheffer.

Utgiven av Federativs förlag 1961 215 s.

Baksidestext: Genom sina insatser för de fattigas och förtrycktas sak skrev arbetarrörelsens pionjärer historia. Men historien håller på att glömmas - allt för mycket av de tidiga kampårens offerfyllda arbete hör numera till det helt förgätna. Och för varje årtionde som skiljer de senare generationerna och deras problem från arbetarrörelsens genombrottsår försvinner ytterligare et stycke värdefull kulturhistoria. Detta trots vad som göres för att bevara åtminstone det viktigaste åt eftervärlden.

Det sagda gäller också för den syndikalistiska rörelsen. Minnesanteckningar och arbeten av självbiografisk art  har varit mycket sällsynta. Många av rörelsens förgrundsgestalter från tidigare år har inte lämnat någonting alls ifråga om nedskrivna hågkomster. På sin höjd kan man i någon artikel eller tillfällighetspublikation hitta enstaka episoder och isolerade avsnitt ur deras livsverk.

Det är mot bakgrunden härav som förlaget nu med tillfredsställelse kan presentera John Anderssons memoarer vilka här föreligger under titeln Rebell i klassamhälle och välfärdsstat. Författaren själv behöver knappast någon presentation, hans mer än halvsekellånga verksamhet inom arbetarrörelsen är tillräckligt känd.

01 Barndomsår och ungdomsstrider

02 Under SACs fana

03 Internationellt

04 Personregister