Med SAC i 40-årig kamp : en historik

Med SAC i 40-årig kamp : en historik Andersson, John (författare) 157 s.

Av John Andersson.

Utgiven av Federativs förlag 1950 157 s.

Innehåll: SAC - syndikalismens förkämpe, Under de hårda genombrottsåren, Hävdandet av arbetarsolidariteten, Mot monopolism - för socialism, Om beslutanderättens förankring, Vägen till industriell demokrati, SACs kamp för socialiseringen, SAC och statens utredning, Kooperativ byggnadsverksamhet, I kamp för kortare arbetstid, Mot svältkommissionens beslut, Striden vid Ulricehamnsbanan, Striden mot AK i Hällefors, Mot hunger och för socialism, SAC för frihet åt Amaltheamännen, Kampen mot militarism och krig, SACs insats mot Ådalsmorden, Kampen mot klasslagstiftningen, För internationell solidaritet, Kampen mot fascism och reaktion, Under andra världskrigets skugga, En blick framåt.