En appell till Sverges transportarbetare

En appell till Sverges transportarbetare : Ett ord i organisationsfrågan Andersson, John (författare) 31 s.

Ett ord i organisationsfrågan. 

Av John Andersson.

Utgiven av Syndikalistens förlag 1916 31 s. [Upplaga 6 390]

Innehåll: Inledning, Transportarbetarnas organisationsförhållanden, Striden åren 1907-1908, Ca-Cannystriden i Göteborg, Syndikalismen.