Bolsjevismen och den ekonomiska kamprörelsen

Bolsjevismen och den ekonomiska kamprörelsen Andersson, John (författare) 32 s.

Av John Andersson

Utgiven av SACs förlag 1920 32 s.

Innehåll: De ekonomiska organisationernas oberoende, Vänstersocialisternas ställning till de ekonomiska kamporganisationerna, Nya order från Moskva, Partipolitisk kamp, eller ekonomisk direkt aktion.