Lagen som gör arbetslös "arbetsskygg" lösdrivare

Av Axel Andersson.

Utgiven av Federativs förlag 1930 24 s.

Innehåll: "Sveriges rikas lag mot de fattiga", På obestyrkta misstankar, Vad de sakkunniga glömt, Farliga nyheter i förslaget, Fritt spelrum för godtycke, Rena spegelfäkterier, Vad avgränsar begreppet "arbetsskygg"? Hjälpåtgärder - tvångsåtgärder, "Förhörens offentlighet", Utökning av strafftiden, Åtgärder mot "sedeslösa kvinnor", Åtgärder utan att hjälpa, Bocken som trädgårdsmästare, Adolf Hedins ord gälla ännu, Förslag till Lag om åtgärder mot lösdriveri och mot sedeslöst leverne av samhällsskadlig art.